Yokohama Takashimaya Department Store

Yokohama Takashimaya Department Store

Authorized Retailer

探索专卖店
地址
1-6-31 Minamisaiwai, Nishi-ku,
Yokohama-shi
220-8601
Japan
联系方式
电话: +81453115111
网址: https://www.takashimaya.co.jp/yokohama/
营业时间
星期一: 上午10:00 - 下午8:00
星期二: 上午10:00 - 下午8:00
星期三: 上午10:00 - 下午8:00
星期四: 上午10:00 - 下午8:00
星期五: 上午10:00 - 下午8:00
星期六: 上午10:00 - 下午8:00
星期日: 上午10:00 - 下午8:00