Kyoto Takashimaya Department Store

Kyoto Takashimaya Department Store

Authorized Retailer

探索专卖店
地址
52, Shin-Cho, Kawaramachi, Shijodori, Takakura Nishiiru
Kyoto
6008520
Japan
联系方式
电话: +81752218811
网址: http://www.takashimaya.co.jp/kyoto/
营业时间
星期一: 上午10:00 - 下午8:00
星期二: 上午10:00 - 下午8:00
星期三: 上午10:00 - 下午8:00
星期四: 上午10:00 - 下午8:00
星期五: 上午10:00 - 下午8:00
星期六: 上午10:00 - 下午8:00
星期日: 上午10:00 - 下午8:00